Betingelser

Ansvarlig leder

Thurøbund Spejdercenter forudsætter af den ansvarlige leder er myndig og er ansvarlig for at Thurøbund Spejdercenters ordens- og sikkerhedsregler overholdes af lejer.

Accept af denne kontrakt

Lejer accepterer denne lejekontrakt ved rettidig indbetaling af 1. rate.

Ved manglende indbetaling(er) forbeholder Thurøbund Spejdercenter sig ret til at annullere denne kontrakt og udleje til anden side.

Regulering af deltagerantal

Det forventede deltagerantal kan reguleres indtil 1. rates forfaldsdato ved skriftlig henvendelse til kontakt@tsc.dk

Efter 1. rates forfaldsdato reguleres det forventede deltagerantal ikke før efter arrangementets afslutning, hvor det korrekte deltagerantal kendes fra centerstabens optælling.

Efter arrangementets afslutning fremsender Thurøbund Spejdercenter en slutafregning, såfremt det faktiske deltagerantal afviger fra det forventede deltagerantal.

Ved beregning af evt. tilbagebetaling regnes der med et oprundet gennemsnitligt deltagerantal i de(t) antal døgn, der er angivet i denne kontrakt. Ved reduceret deltagerantal tilbagebetales der maksimalt et beløb svarende til den indbetalte 1. rate.

Afbud/aflysning

Ved afbud tilbagebetales evt. indbetalt 1. rate ikke.

Ved afbud efter 1. maj eller udeblivelse uden afbud tilbagebetales evt. indbetalt leje ikke.

Såfremt Thurøbund Spejdercenter aflyser et arrangement tilbagebetales alle indbetalte beløb.

Ved aflysning af sejladsaktiviteter som følge af vind over 8 m/s kan indbetalt leje ikke forventes tilbagebetalt.

Betaling

Skal ske ved hjælp af betalingslink på fremsendte faktura. Ønskes betaling via bank overførsel eller mobilepay, kontakt da Thurøbund Spejdercenter på kontakt@tsc.dk

Øvrigt

Ved arrangementer, der ikke fremgår at Thurøbund Spejdercenters hjemmesides arrangementskalender betales der minimum 3.000 kr i centerleje.

Lejer skal være opmærksom på, at der kan/vil være flere brugere af Thurøbund Spejdercenter og Thurøbundhytten samtidig.